Martinikerk Bolsward

15-07-2018 - 10.30 uur

Ochtenddienst met Ds.R.Praamsma

Zondag 15 juli is ds. Praamsma uit Easterein onze voorganger. De kinderen in de nevendienst horen uit Marcus 6, met als thema “Doe maar niet gewoon”.
.
.
welkom en mededelingen
LIED 283: 1 2 3 4 (staand)
stilte, votum en groet
LIED 283: 5 (staand)
gebed om ontferming
PSALM 90: 1 8
inleiding thema: gedicht van Jules de Corte
LIED 806
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
gebed bij de opening van het Woord
schriftlezing: PREDIKER 1
LIED 717: 1 2
schriftlezing: ROMEINEN 8:18-25
LIED 720
preek
LIED 675
pastorale mededelingen
dankzegging en voorbeden
collecte
de kinderen komen terug in de kerk
LIED 686 (staand)
zegen
< Terug