Martinikerk Bolsward

24-06-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds.W.Roseboom (Oudega)

24 juni. In de kindernevendienst maakt men een reuzesprong in het boek Job. Het verhaal gaat over Job 38.
.
Orde van dienst
Welkom
Zingen: Psalm 138:3,4
Bemoediging en groet
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging met zingen: Lied 150a
Gebed om Gods Geest
Bijbellezing: Genesis 22:1-14
Zingen: Lied 25a: 1,2
(kinderen gaan naar de kinderkerk)
Bijbellezing: Gen 27:1-2 en Gen 35:27-29
Zingen: Lied 939:1,3
Verkondiging: ‘voorzienig (heid of Heit)’ 
Zingen: Lied 377:1-4
Dankgebed en voorbede
Inzameling gaven
Zingen: Lied 909
Zegen
< Terug