Martinikerk Bolsward

31-12-2021 - 16:00 uur

Oudejaarsdienst met Ds. C. Corporaal (livestream)

OOK HET JAAR 2021 zullen we niet snel vergeten!
Dat overdenken we OP VRIJDAGAVOND, 31 december, om half acht, in de Martinikerk.

Laten we voorin de kerk, niet te veraf, gaan zitten. Een gevoel van verbondenheid zal  juist dan alleen al door zo te zitten, goed doen.
De dienst giet ik in de vorm van een avondgebed, met uiteraard een overdenking die past bij wat deze dichtregels zeggen:

“De laatste dagen en de laatste vragen
van het bijna verleden jaar staan voor de deur,
de bomen kouder en de dromen ouder maar de verwachting nog vol gloed en kleur.
Want wij geloven:……”

Hoe dit gedicht verdergaat, hoort u in de dienst. Ik begin ermee bij het licht van de paaskaars en we steken nog twee kaarsen aan. Psalm 90 begint met: “Heer, u bent ons een toevlucht geweest…” en eindigt met: “Bevestig het werk van onze handen”.
We zullen die psalm lezen.

En zo voel ik dat nu, nu ik dit schrijf:
Die psalm geeft nog weer een heel ander gevoel bij wat we dit jaar meemaakten dan wellicht toch andere jaren. Maar nodig hebben we het, ook het komende jaar: aangewezen te zijn op ‘bevestiging',  ja, op heil en zegen! Daar ga ik zeker iets van proberen open te leggen, wat dat betekent.

Natuurlijk zal het lied er zijn en stilte en gebeden. Een avondgebed duurt ongeveer een drie kwartier. Erin voorgaan doe ik graag.

Catrinus Corporaal

< Terug