Martinikerk Bolsward

20-05-2018 - 9.30 uur

Pinkstergastendienst met Ds. J.Ariesen

We horen het verhaal uit Genesis 11 over Babel, waar taal alleen verwoesting zaait, mensen begrijpen elkaar verkeerd. En daarnaast Handelingen 2 over de uitstorting van de Heilige Geest op alle volken en in alle talen. Ook het Martinicombo verleent weer haar medewerking. Samen met alle fietsers en hun familie hopen we op een vrolijke, kleurrijke en geestdriftige dienst.
.
< Terug