Martinikerk Bolsward

Kringwerk seizoen 2020-2021


Gepreksgroepen 2020-2021

Nadat vorig seizoen een abrupt einde kwam aan alle bijeenkomsten willen we deze nieuwe periode toch weer de draad oppakken. Juist in tijden van isolement en afstand kan het heel belangrijk zijn elkaar te ontmoeten en te spreken. Gelukkig hebben we in de grote zaal van het Convent alle ruimte en mogelijkheden omdat geheel “coronaveilig“ te kunnen doen. Daarom gaan in september de beide gespreksgroepen weer van start.


Dinsdagmorgen kring: Handelingen
Zoals u misschien al elders in het kerkblad gelezen hebt: we maken in de (Martini) kerk, na de vakantie en in deze coronatijd, als het ware een nieuwe start, en moeten op een nieuwe wijze ervaren/leren gemeente te zijn. En dat we daarbij telkens in de kerkdiensten een stukje uit het boek bij uitstek over “gemeente zijn” zullen horen: Handelingen.

Daarom dit seizoen ook een gesprekskring over het boek Handelingen. We beginnen met een inleiding. De tweede keer staan we dan stil bij “de gemeente”. Daarna volgen we Petrus en Paulus in hun joodse en niet-joodse zendingsactiviteiten. En staan we stil bij de worsteling tussen joden-christenen en christenen uit de volken, om samen kerk van Jezus Christus te kunnen zijn.

U bent welkom in het Convent van 9:30 tot 11:30 uur op dinsdag 15 september, 13 oktober, 17 november, 15 december en in 2021 op 19 januari, 16 februari en 16 maart.
Schroom niet, en doe mee. U krijgt een schat aan informatie, maar zeker zo belangrijk is het delen in elkaars reacties. Graag even laten weten of u komt. Welkom.

Ds. J. Ariesen, tel. 0515 - 572 470 of h.ariesen1@hetnet.nl


Woensdagmorgen kring: Ezechiël
Uit de groep waarmee we vorig jaar het Johannesevangelie bespraken, kwam de vraag om ons een keer bezig te houden met het lastige boek van de profeet Ezechiël. En daarmee willen we de komende maanden aan de slag.

De eerste keer zullen we ons bezighouden met de achtergronden van de profeet en zijn boek. De tweede keer met de roeping van de profeet. En daarna zullen we telkens een opvallend hoofdstuk aan de orde stellen. Hebt u bepaalde gedeelten waarover u het graag zou willen hebben, laat dat dan gerust weten. Dan besteden we daaraan in ieder geval aandacht.

Doet u ook mee? U bent welkom in het Convent op woensdag 9 september, 7 oktober, 11 november, 9 december, en in 2021 op 13 januari, 10 februari en 10 maart van 9:30 tot 11:30 uur. Het zou fijn zijn als u zich van te voren even aanmeldt.

Ds. J. Ariesen, tel. 0515 - 572 470 of h.ariesen1@hetnet.nl


Vastenprik (Raad van Kerken)
Onder deze naam houden we op de vrijdagen in de 40-dagentijd met elkaar een vastenmaaltijd. Dit initiatief is oecumenisch van opzet. Elke keer doen er ongeveer 30 mensen, groot en klein, mee aan deze broodmaaltijd.

Sommige mensen vasten de 40-dagentijd door minder luxe te eten of geen vlees te gebruiken. Ook kunt u, als u het vasten gedurende 40 dagen toch wel erg moeilijk vindt, er voor kiezen dat juist op vrijdag wel te doen. Immers vrijdag is de dag van Jezus’ dood. De vastenmaaltijd is een manier om aan deze bijzondere tijd wat extra’s te geven.

Om 18:00 uur komen we samen om een eenvoudige broodmaaltijd te eten. Rond de maaltijd lezen we uit de Bijbel, bidden samen en zingen een lied. Rond 19:00 uur gaan we dan weer uiteen.

De data zijn (2021): 19 en 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 1 april. Steeds weer anderen nemen de voorbereiding van de maaltijd op zich en een van de Bolswarder pastores heeft de leiding over het liturgisch moment.

De maaltijd vindt plaats in het Convent, Groot Kerkhof 1a. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen, ook kinderen zijn van harte welkom.

Wel is het prettig als u zich van te voren aanmeldt, dan kunnen we daar bij de inkopen rekening mee houden. Welkom.

Fam. Ariesen, tel. 0515 - 572 470 of h.ariesen1@hetnet.nl


Stiltewandeling Stille Zaterdag 3 april 2021
Stille Zaterdag is de dag tussen de dood van Jezus op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Eerste Paasdag. Deze bijzondere dag willen we met elkaar een stille wandeling maken van ongeveer een uur, onderbroken door een kort liturgisch moment.

We starten om 9:15 uur bij het convent. Halverwege houden we halt en vieren we een eenvoudig morgengebed.

Opgave graag bij ds. Marieke Ariesen - Holwerda, tel. 0515 - 572 470 of h.ariesen1@hetnet.nl