Martinikerk Bolsward

ZWO-commissie

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking is een commissie die bestaat uit leden van de Martinigemeente en de Gasthuiskerk van Bolsward.


De commissie bestaat momenteel uit:

Voorzitter:Berend Bilker
Secretaris:Piertje Kruithof
Penningmeester:  
Jens Bootsma
Leden:Anita Walinga, Christina Greijdanus, Tieteke ten Pas en Hendrik Bijma


De activiteiten van ZWO zijn vooral internationaal gericht; zo steunen we tot 2022 samen met andere Friese kerken projecten in Rwanda onder het motto Frysl
ân foar Rwanda. Het is één van de kleinste Afrikaanse landen, slechts acht keer groter dan Friesland en bovendien even groen.

Maar waar Friesland bekend is om de Friese meren, is Rwanda het land van duizend bergen.

 

De projecten binnen Fryslân foar Rwanda zijn:

–  opvang en scholing voor weeskinderen

–  landbouwprogramma zendingsdiaconessen

–  meer jongeren in de kerk

Uitgebreidere informatie is te vinden op de site van Kerk in Actie,
https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda

 

Naast de projecten in Rwanda steunen we ook andere internationale goede doelen. Als zich ergens in de wereld een natuurramp voordoet of als er plaatselijke activiteiten zijn die gericht zijn op doelen ver weg, kan men een beroep doen op de ZWO.

 

De ZWO commissie zamelt niet alleen geld in, maar werkt ook aan bewustwording binnen de eigen gemeente. Hierbij zoeken we aansluiting bij de activiteiten van Kerk in Actie.

 

Onze gelden proberen we binnen te krijgen via collectes tijdens kerkdiensten, de voor- en najaarscollecte en de fiets-/wandeltocht.

Een gift storten kan natuurlijk ook op:
Rekeningnummer NL 18 ABNA 046 93 25 909 (ZWO commissie Martinigemeente) of
Rekeningnummer NL 48 ABNA 043 30 79 282 (ZWO commissie Gasthuiskerk).

ACTIE SPAARDOOSJES                         1 MAART 2020 – 5 APRIL 2020

De 40-dagentijd loopt in 2020 van woensdag 26 februari (Aswoensdag) tot en met zaterdag 11 april (Stille zaterdag). Op zondag 12 april is het Pasen.

In de 40-dagentijd leven we toe naar Pasen. Dit jaar is het thema ‘Sta op!’ Opstaan is een statement.
Sta op en laat jezelf zien, laat jezelf horen. Sta op en kom in beweging, voor jezelf en voor een ander.

Tijdens de 40-dagentijd houdt de ZWO weer de traditionele spaardoosjes acties.
Er zijn spaardoosjes uitgedeeld. Dit doosje kan bij u thuis centraal staan tijdens de 40-dagentijd. Met het spaardoosje sparen groot en klein, iedere dag, veertig dagen lang. De gevulde spaardoosjes hadden met Pasen in de kerk ingeleverd kunnen worden.

In verband met het corona-virus komen we nu helaas niet in de kerk.
Wij hebben daarom besloten dat de inname van de doosjes doorgeschoven wordt naar Pinksteren.

We sparen voor een tweetal doelen.

Het eerste doel is:

Zuid-Soedan waar de bevolking wordt geholpen en ondersteund om hun weg te vinden in een land dat wordt verscheurd door een burgeroorlog.

Jarenlang vochten de christelijke Zuid-Soedanezen om zich af te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. In 2011 vierden ze hun onafhankelijkheid, maar sinds 2013 is een burgeroorlog uitgebroken. Een ongekende menselijk tragedie: honderdduizenden mensen zijn gedood, 4 miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer.


De helft van de 12 miljoen Zuid-Soedanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Twee derde deel van de bevolking in Zuid-Soedan heeft te kampen met ernstige voedseltekorten. Kinderen, jongeren en vrouwen zijn vooral de dupe.

Door het aanhoudende geweld worden in grote delen van Zuid-Soedan akkers niet bewerkt.


  –  Voor 30 euro leert iemand een waterput onderhouden
  –  Een gemeenschappelijk toilet kost 700 euro
  –  De reparatie van een waterput kost 1.000 euro


Lees meer op http://www.kerkinactie.nl/zuidsoedan.


Het tweede doel is:

Een project in Ghana waar straatmeisjes nieuwe kansen krijgen om hun leven op de rit te krijgen.

 

Ghana is een West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op straat werken en leven.

In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Ze leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. De organisatie werkt ook aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

  –  Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro
  –  Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro
  –  Een meisje een jaar lang begeleiden kost 70 euro

Kijk voor meer informatie op www.Kerkinactie.nl/straatmeisjesghana

 

Inleveren van de doosjes kan in beide kerken op zondag 5 april 2020 met Palmpasen.

Spaart u ook mee?

 

Inleveren van de doosjes is voorlopig uitgesteld naar Pinksterzondag, 31 mei 2020.


Een bedrag overmaken kan ook op één van onze beide rekeningnummers:

Rekeningnummer NL 18 ABNA 046 93 25 909 (ZWO commissie Martinigemeente) of
Rekeningnummer NL 48 ABNA 043 30 79 282 (ZWO commissie Gasthuiskerk).


Wilt u daarbij vermelden dat het om de actie spaardoosjes gaat?

ZWO-diensten

2x per jaar is er een ZWO-dienst.
Deze diensten worden door de ZWO-commissie mee voorbereid.
Tijdens een ZWO-dienst zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij een project waar de ZWO zich voor inzet om zo de gemeente bij de projecten te betrekken.

–  In het voorjaar is deze dienst op de eerste zondag in februari
–  In het najaar is deze dienst op de eerste zondag in november

Inzamelingsacties – Wat en voor wie?
Naast collectes coördineert de ZWO ook inzamelingsacties.

Kerk in Actie organiseert in samenwerking met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) al jaren een inzamelingsactie van postzegels, geboorte- en ansichtkaarten. De opbrengst door verkoop van deze materialen is voor 20% voor de GZB en 80% voor Kerk in Actie.

Geschikte kaarten:
–  ansichtkaarten: voorkant een afbeelding en achterop ruimte voor adres
–  geboortekaartjes: alle soorten geboortekaartjes
–  Anton Pieck, Voor het kind en Stichting kinderpostzegels kaarten:
    alle soorten en maten kaarten zijn welkom, dus ook de dubbele.
–  zelfgemaakte kaarten: deze kaarten worden verkocht als
    materiaal voor weer nieuwe zelfgemaakte kaarten.

Postzegels: geen postzegels van ansichtkaarten afhalen. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart.


Naast deze gezamenlijke inzamelingsactie, kunnen er ook oude mobieltjes, lege cartridges en toners, oud Nederlands en buitenlands geld ingeleverd worden.

De ZWO zorgt er voor dat de ingezamelde artikelen bij Kerk in Actie terecht komen.

Landelijk levert dit per jaar een bedrag van ca. € 40.000,00 op. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

In beide kerken staan dozen waar u dit kunt inleveren.

Hier doet u het voor

Vrouwen in Papoea

Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Een thuis voor Rwandese weeskinderen
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen.

Er zijn inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

In 1994 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meesten wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting.

De opbrengst gaat naar deze en soortgelijke projecten.

Verkoop pakketten voor de Wereldwinkel   

Elk jaar na de dankdagdienst verkopen we in de kerk bij de uitgang pakketten die zijn samengesteld door de Wereldwinkel. De pakketten bevatten producten die op een eerlijke manier (Fair Trade) zijn geproduceerd en/of verbouwd. De opbrengst is bestemd voor de Wereldwinkel.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van de ZWO, neem gerust contact met ons op.

Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: ZWOBolsward@hotmail.nl