Martinikerk Bolsward

De Jeugdouderlingen

Met het winterprogramma hebben we geprobeerd om samen met ds. Marieke Ariesen en jeugdwerker Linda Wind  (en niet te vergeten de leiding van de verschillende activiteiten) jullie een gevarieerd programma aan te bieden en in staat te stellen elkaar en God te ontmoeten.

Als je vragen of opmerkingen hebt horen wij dat graag. Spreek ons aan of stuur een berichtje naar onze e-mail: jeugdwerkbolsward@hotmail.com. We zijn ook te vinden op Facebook (job.bolsward).

 

Graag tot ziens!

De jeugdouderlingen van de Martinigemeente en de Gasthuiskerk.

 

Martinigemeente:

Evert Esselink
E-mail: evertesselink@gmail.com


Ineke Damstra
E-mail: inekedamstra@gmail.com

 

Gasthuiskerk:
Judith de Boer
De Terpen 5
8701 GX Bolsward
Tel: 06 - 183 591 51
E-mail:
jbdeboer@hotmail.com


Gelske Sieperda
Lopens 3
8732 EZ Kubaard
Tel: 06 - 292 464 17
E-mail:
gelskesieperda@hotmail.com