Martinikerk Bolsward

Kindernevendiensten (kinderen van 4-12 jaar)

MARTINIKERK


Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de morgendienst een eigen kerkdienst: de kindernevendienst. De kinderen gaan eerst mee naar de kerk met hun ouders. Tijdens de dienst gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte om daar te luisteren naar een bijbelverhaal, samen te zingen en te bidden en eventueel nog wat te knutselen of te praten. Daarna komen ze weer bij de ouders terug in de kerk.


In de periode voor Kerst en Pasen werken we tijdens de kindernevendienst vaak wat langer aan een speciaal werkje. Zo leren we de kinderen zich voor te bereiden op deze feesten volgens een bepaald project.


Voor meer info:

Ingrid Yska, tel. 581025, ingrid.yska@planet.nl


GASTHUISKERK

Er is elke zondagmorgen kindernevendienst voor alle schoolgroepen van de basisschool.

Tijdens deze dienst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

Daar lezen we een verhaal uit de Bijbel, gaan we samen bidden en vrolijke liedjes zingen, gaan we knutselen, een puzzel maken of spelen we een spel.


Samen sparen we voor onze compassionkinderen: Soledad en Starlyn, die in de Dominicaanse Republiek wonen.


Door samen te praten en te spelen horen we hoe het met elkaar gaat en hebben we een gezellige tijd samen.


Co√∂rdinatie: 

mevr. Gerbrich van Gasteren - Vellinga, Gysbert Japicxlaan 4,

gerbrichvellinga@hotmail.com

mevr. Tineke Holwerda- Vellinga, Franeker

tinekeholwerda@telfort.nl