Martinikerk Bolsward

Kindernevendiensten (kinderen van 4-12 jaar)

MARTINIKERK


Tijdens de kerkdiensten is er ook altijd kindernevendienst. Kinderen van vier tot twaalf jaar mogen tijdens de preek naar hun eigen dienst. Daar horen ze ook een bijbelverhaal en daar doen ze iets mee. Een tekening, een knutselwerkje of bouwwerk van Lego. Met de oudere kinderen doen we vaak een spel of we praten door over het verhaal. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug.

In de periode voor Kerst en Pasen werken we tijdens de kindernevendienst vaak wat langer aan een speciaal werkje. Zo leren we de kinderen zich voor te bereiden op deze feesten volgens een bepaald project.


Voor meer info:

Ingrid Yska, tel. 0515 - 581 025, ingrid.yska@planet.nl


GASTHUISKERK

Er is elke zondagmorgen kindernevendienst voor alle schoolgroepen van de basisschool.

Tijdens deze dienst gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

Daar lezen we een verhaal uit de Bijbel, gaan we samen bidden en vrolijke liedjes zingen, gaan we knutselen, een puzzel maken of spelen we een spel.


Samen sparen we voor onze compassionkinderen: Soledad en Starlyn, die in de Dominicaanse Republiek wonen.


Door samen te praten en te spelen horen we hoe het met elkaar gaat en hebben we een gezellige tijd samen.


Co√∂rdinatie: 

Mevr. Gerbrich van Gasteren - Vellinga, Gysbert Japicxlaan 4,

gerbrichvellinga@hotmail.com

Mevr. Tineke Holwerda - Vellinga, Franeker

tinekeholwerda@telfort.nl