Martinikerk Bolsward

Kindernevendienst

Tijdens de kerkdiensten is er ook altijd kindernevendienst. Kinderen van vier tot twaalf mogen tijdens de preek naar hun eigen dienst. Daar horen ze ook een bijbelverhaal en daar doen ze iets mee. Een tekening, een knutselwerkje of bouwwerk. Met de oudere kinderen doen we vaak een spel of we praten door over het verhaal. Tijdens de collecte komen te kinderen weer terug.