Martinikerk Bolsward

Kliederkerk

Speciaal voor de jongere kinderen van 1 tot 10 jaar organiseren wij gezellige en inspirerende kliederkerkdiensten. Een nieuwe vorm van kerkdiensten waarin het jonge kind het bijbelverhaal hoort maar ook beleeft. Overal in Nederland ontstaan deze Kliederkerken, in Bolsward doen we dit al tien jaar, maar noemden we het kinderdiensten. Vanaf dit jaar sluiten we ons aan bij de Kliederkerkbeweging. Een Kliederkerk duurt ongeveer drie kwartier. De kinderen mogen op de grond zitten (op de kussens) of op schoot of even wandelen. We zingen samen met het Martinikinderkoor. We kijken en luisteren naar een bijbelverhaal en doen daar ook iets mee. Speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar tot ongeveer 10 jaar en hun ( groot-)ouders. Van harte welkom. Als je het leuk vindt, kan je ook meehelpen voorbereiden. Dat kost je één avond. En creatieve ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. 

Kliederkerk is dit jaar op 14 oktober 2018 en op 27 januari 2019 beide keren om 16.00 uur in de Martinikerk. 

 

Voor meer info: Ds. Marieke Ariesen-Holwerda, 572470, h.ariesen1@hetnet.nl