Martinikerk Bolsward

Het Martinikinderkoor (kinderen van 6 - 12 jaar)

Elke dinsdagmiddag van 16:30 uur tot 17:30 uur repeteert het Martinikinderkoor in het Convent bij de Martinikerk. Het koor bestaat uit circa 15 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die van zingen houden.

Ongeveer vijf keer per jaar zingen we in de kerk. We zingen bijvoorbeeld in de kinderdiensten en doen mee aan het kerstspel. Maar we zingen ook wel eens in een verzorgingstehuis of gewoon in het Convent voor onze (groot-)ouders.

Je kunt gewoon langskomen en een keertje meedoen. Meester Tim speelt op zijn gitaar en dominee Marieke leert ons de liedjes.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie: Ds. Marieke Ariesen - Holwerda, tel. 0515 - 572 470, h.ariesen1@hetnet.nl