Martinikerk Bolsward

Martinikinderkoor

Elke dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur repeteert het Martinikinderkoor in het Convent bij de Martinikerk. Het koor bestaat uit circa 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die van zingen houden. 

Ongeveer vijf keer per jaar zingen we in de kerk. We zingen bijvoorbeeld in de kinderdiensten en doen mee aan het kerstspel. Maar we zingen ook wel eens in Huijlckenstein of gewoon in het Convent voor onze (groot-) ouders. 

We beginnen weer op dinsdag 8 januari. Je kunt gewoon langs komen en een keertje meedoen. Meester Peter speelt op de piano en dominee Marieke leert ons de liedjes. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Voor meer info: Ds. Marieke Ariesen-Holwerda, 572470 h.ariesen1@hetnet.nl