Martinikerk Bolsward

Rock Solid

 

Voor de eerste- en tweedeklassers van het voortgezet onderwijs is er Rock Solid. Je zou het kunnen bekijken als een mix van club en catechisatie. We doen veel spelletjes en leuke activiteiten, gecombineerd met een serieuzere laag van praten over en luisteren naar zaken over het geloof. Elke avond heeft zijn eigen thema. Thema’s die te maken hebben met jezelf (je uiterlijk of over onzeker zijn), met de wereld (eerlijk delen of een schoon milieu) of met God (“Schepping” of “de Jezuspartij?”). Jullie zijn welkom na de zomervakantie op de vrijdagavond (datum volgt nog) en dan om de week, om 19.30 uur in de jeugdkelder van het Convent. Na een avond van lachen en serieus zijn tot idiote spelletjes en ”de preek van de week” zijn we dan om half tien toe aan cola en chips. We gaan ook andere dingen doen zoals een keer ergens heen, een kerstdiner houden of spelen Sirkelslag (een wedstrijd tegen clubs uit andere plaatsen).