Martinikerk Bolsward

Kerkenraad

De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit leden van de drie verschillende colleges:

1.   College van predikanten en ouderlingen
2.   College van kerkrentmeesters
3.   College van diakenen

 

Moderamen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Moderamen en bestaat uit de volgende functies/personen:

Voorzitter
Dhr. W. MinnemaDe Swan 16   
8702 CL Bolsward   
0515 - 581 218
Scriba
Dhr. I.G. de Visser
Secretaris Haitsmalaan 57    
8701 AX Bolsward   0515 - 574 236
Predikanten
Ds. J. Ariesen   
Groot Kerkhof 2
8701 HG Bolsward0515 - 572 470
Ds. M.N. Ariesen-Holwerda   

Overige leden in het Moderamen zijn een diaken, ouderling, jeugdouderling en ouderling-kerkrentmeester.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van ouderlingen

Voorzitter:                 Ds. J. Ariesen
Ouderlingen:


Mevr. C. Bruinsma
Mevr. R. Corporaal-Hartman
Mevr. A. Louwsman-Velting
Jeugdouderling:

Mevr. I. Damstra
Dhr. E. Esselink

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van ouderling-kerkrentmeesters

Voorzitter:Dhr. H. Meijerink
Secretaris:Dhr. S. de Visser
Penningmeester:          Dhr. C. de Rouwe
Overige leden:


Dhr. O.T. Damstra
Dhr. F. Feenstra
Mevr. H. Bootsma-Mulder (Kerkrentmeester)
Bankrekening:NL22 ABNA 0469 3419 39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van diakenen

Voorzitter:                   Mevr. W. Chr. Vroegindeweij   
Secretaris:                  vacantdiaconie@martinikerkbolsward.nl        
Penningmeester:        Dhr. G. Sandstra
Sociaal diaken:Mevr. K. Groeneveldsociaaldiaken@gmail.com 
Overige leden:

     
Dhr. J. Bearda
Dhr. Tj. Smitstra
Mevr. A. Walinga
Bankrekening:NL38 RABO 0139 4702 39