Martinikerk Bolsward

Martinicantorij

Statiefoto 2016

De Martini Cantorij is in 1926 opgericht en vierde in 2016 haar 90-jarig bestaan. Het koor is opgericht als kerkkoor met als doel het begeleiden en ondersteunen van de gemeente tijdens de erediensten.

In de loop der jaren is veel veranderd. Door de bezielende leiding van dirigenten en cantor/organisten werd het kerkkoor tot grote prestaties gebracht. Zo is er een tijd geweest, dat per jaar vier cantates ten gehore werden gebracht in de Martinikerk. Vooral dirigent/organist G. Schrik heeft de koorzang en de kerkmuziek met orkest op een hoger plan gebracht. Zijn honorarium was f 90,00 tot f 125,00 per maand. Dit was in de vijftiger jaren. Het koor telde toen circa 80 leden.

Nu in 2019 bestaat de Martini Cantorij nog steeds. Het werkt regelmatig mee aan kerkdiensten en voert één keer per jaar een cantate uit. Verder werkt de Cantorij ook mee met diensten in het verpleeghuis Bloemkamp en het wooncentrum Huylckenstein. Ook neemt het elk jaar deel aan één of meerdere koren-festivals in Friesland.

Alle koren kampen met vergrijzing. Er zijn zoveel activiteiten die de aandacht van de mensen trekken. Leeftijden gaan spelen. Prioriteiten worden op andere doelen gericht. Jammer genoeg loopt daardoor het ledental van de Martini Cantorij toch enigszins terug.


Met dit gegeven gaan we positief om. Een vernieuwend repertoir. Jonge leden, mensen die er van houden georganiseerd in een koor te zingen. Kom eens langs en proef de sfeer. Er bestaat een geweldige openheid die er toe leidt dat een ieder zich dadelijk geaccepteerd voelt.

De repetities vinden, onder leiding van onze dirigent, dhr. Doeke van Wieren, elke donderdagavond in het Convent plaats. Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur.

U wilt ongetwijfeld meer weten. Neem contact op met dhr. Simon Elzinga, tel. 0517 - 531 328 of simonelzinga@gmail.com.