Martinikerk Bolsward

Onze Visie

De Protestantse Martinigemeente Bolsward


stelt zich aan u voor als een Open gemeenschap


De Martinigemeente wordt gevormd door mensen die vertrouwen hebben in het geloof. We zijn met elkaar verbonden door onze band met God en de beleving van samen gemeente te zijn rondom het Woord, in liefde tot Christus en in verdraagzaamheid tot elkaar. Als mens ervaren we ons geloof op onze eigen wijze en geven het verschillend vorm en zo zijn wij uniek. Door de eredienst op zondag en speciale vieringen, werk- en gespreksgroepen en al het andere gemeentewerk ervaren we een band. Zo komt God in onze levens, zo spreekt God de mensen aan.


Want: We hebben vragen, over God, over het leven, over onszelf. We verlangen naar vrede en zoeken geborgenheid. We staan stil bij verdriet.


Samen zijn we op zoek naar antwoorden op onze vragen en zijn we elkaar tot steun. We zijn blij met nieuw leven, met liefde en geluk en dat willen we allemaal samen vieren.


Als kerk en gemeente zijn we verbonden met de wereld, wij willen solidair zijn met de ander. Ons geloof geven we mede inhoud door deel te nemen aan plaatselijk diaconaal werk en aan het diaconale werk wereldwijd.


De Martinikerk is een kerk die open staat voor de stad en al haar inwoners en al onze gasten. Ook is er verbondenheid met de omliggende dorpsgemeenten. Wie dit wenst kan binnenkomen om tot rust te komen of troost vinden binnen de muren van ons kerkgebouw en zij mogen zich welkom voelen, wij als gemeente gaan graag deze verbinding aan. Iedereen die met ons op zoek is, kan hier vinden en mag zich thuis voelen!