Martinikerk Bolsward

Doelstelling: 

Het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen, alsmede het coördineren van de bestedingen ervan, ten behoeve van het onderhoud en de restauratie van het interieur en exterieur van de Martinikerk te Bolsward. 

Op korte termijn moeten de toiletten en de keuken worden aangepast, voorzieningen voor beeld en geluid worden aangeschaft en de glas-in-lood ramen worden gerestaureerd. Dit gaat veel geld kosten. 

Wilt u ons steunen. Wij zoeken donateurs! 

Bij een jaarlijkse donatie van tenminste € 20,00 krijgt u van ons:

- Regelmatig (via de mail) nieuws van de activiteiten in de Martinikerk 

- Jaarlijks 2 consumptiebonnen, te besteden in de kerk. 

- Bij de boekenmarkt ieder tweede boek voor de helft van de prijs. 

Ons bankrekeningnummer is NL26 RABO 0330 0650 76 t.n.v. Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward.

Contact via vrienden@martinikerkbolsward.nl