Martinikerk Bolsward

Gebeurtenissen

omstreeks 700
- Stichting van Bolsward.


omstreeks 800
- Bouw van het eerste Christelijke kerkje (houten) op de terp Oldehoof.


omstreeks 1100
- Bouw van de Romaanse tufstenen kerkje op de terp Oldehoof.


1327
- De Sint Maartenskerk wordt dekanaatskerk en moederkerk van Westergo.


omstreeks 1350
- Een toren verrijst aan de westkant van de kerk met de Sint Maartenssteen in de gevel. (Tegenwoordig is de steen in de muur van de zuiderzijbeuk links van de ingang)


1422
- Bolsward wordt opgenomen in het Hanze verbond.


1446 - 1466
- De tegenwwordige Gotische pseudobaseliek wordt gebouwd op de plaats van de Romaanse kerk. Ingewijd door de bisschop van Utrecht in 1459.


omstreeks 1500
- De gewelfschilderingen in de Mariakapel aangebracht.


1560
- Watse van Herma door W.D. Lindanus tot deken benoemd;
- muurschilderingen aan de noordzijde van het koor.


1573
- Memorieschildering van Wytske van Heerma aan de zuidzijde van het koor aangebracht.


1580
- Spaanse soldaten vernielen de inventaris van de kerk.
- Refomatie.

1581
- Het tiengebodenbord aangebracht.


1660
- De tegenwoordige preekstoel vervaardigd en geplaatst.


1730
- De vroedschapsbank geplaatst.


1781
- Het Hinsz orgel geplaatst en ingewijd.


1943 - 1955
- Restauratie van de kerk.


1964
- Het koororgel van Vierdag geplaatst.


1987 - 1988
- Restauratie van de kerk. Het fundament van het middenschip en de zijbeuken zijn toen hersteld en verstevigd.


1995 - 1996
- Kunstwerken van Jan Murk de Vries aangebracht.