Martinikerk Bolsward

Huismerken in de Martinikerk

Een huismerk is een eenvoudig gelijnd hoekig teken, waarmee een person of een huis(boerderij) en het daarbij behorend bezit wordt aangeduid. Waarschijnlijk waren boeren de eerste die huismerken gebruikten: ze brachten de merktekens aan op hun boerderijen, gereedschap en vee.

Huismerken zijn het meest aangetroffen op het platteland. Ook werden ze we op schepen aangebracht.


Voorbeelden van huismerken: