Martinikerk Bolsward

Graven in vak 12

 1.   steen no. 15(?)
                  Randschrift:   De 27(?) April 1623 is gestorv[en] D Dvechtsame Yvfv Wilck Vnia

                                      Den 26 Augusti 1650 is gestorven den Eersamen I[ghe] Meves

                  Op de rand de letters N  B

                  Midden:         Nicolaas Belkmeer Med. Doctoor ter Steede Bolswart overleeden Den
                                      5 Ianuary 1788 oud 57 Iaaren en legt alhier begraven

                                      Hier is begraven Mejuffrouw Baukje Dirks Brouwer weduwe van
                                      wijlen den Heer Nicolaas Belkmeer  Med. Dr.  Zij stierf den 2 October
                                      1808 in den ouderdom van 74 Iaren 

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no. 66
                  Randschrift: Ao 1628 De 26 Junis sterf De Eersamen Aghe Seropsz en leit alhier begraven
                                    (Aghe Seropsz. staat ook bekend als Agge Seerps)

                  Midden:      Ao 1625 De 23 Ivnivs Is In Den Heere gerust de Erbare Wybranse Hansen Dr. 
                                   Egte Wijf van Aghe Serops ..... en leit alhier begraven

                  In 1671 stond deze zerk op naam van Agge Seerps.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   steen no. 95
                  Ao 1617 D 3 .......E......Hier [beg]raven
                  ......... N ....Rycke ..... int   ..... mme.dr.  Wedve  .....S....V.... R[om]ke Sioerdts
                  Provijant mr ......
                      ( de steen is sterk uitgesleten)

                  In 1671 stond de steen op naam van Romke Sioerdts provijant meester

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                       

                                               

4.   steen no.9
                  Randschrift:   Ao 1609 28 Aprilis Is gervst Mr. Adrae Va der Linde Schilder va Brugghe
                                      Hier begrave

                                      Ao 16..  De .........is gervst Ianneke Farnese Hvysvrovwe va A va Der Linde

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *