Martinikerk Bolsward

Graven in vak 18

1.   steen no. 28
                  Randschrift:   Ian Sipckes Twellinga In Leven Mede Burgemr Coopman ende Voogd
                                      van dese parochie kerck In Bolswardt Geboren den 2 November 1610
                                      Ende Gestorven Den 30 Mayus 1678 ende leit Alhier begrave

                  Midden:         Den 23 9ber 1679 sterf die Eerbare Ietske Ians die huisvrow van Hendrik
                                      Posthumus olt 31 Iaar en leit alhier begraven

                                      Den 29 April Anno 1689 is in de Heere gerust Attie Hotses de huisvrou van
                                      de olde Burgemr Ian Sipkes olt 66 Iaer en leit alhier begraven

                                      Den 20en Aug 1689 is in den Heere ontslapen de E Iongeling Horatius
                                      Posthumus studiosus olt int 16 Iaer en leit hier begraven

                                      Ao 1693 de 31 May is in de Heere gerust de Eersaame voorsienige Ian
                                      Auckes Monsma in leve slans Impost Meester en Burger binne Bolswaert
                                      olt int 52 iaer en leit alhier begraven

                                      Huyckjen Jans Twellingerga nagelaten wed van Ian Aukes Monsma is in 
                                      den Heere ontslaapen den 25 Ianuari 1721 in den ouderdom van omtrent
                                      76 [Iae]ren en leit alhier begraaven

                                      Memorate Novissima Tva Et Aeternvm No Peccabis 
                                      Waarschijnlijk is dit een restant van een ouder opschrift van de zerk.
                 
                                      Auke Ians Monsma gebooren den 27 Augustus 1670 gestorven den
                                      7 Iannvary 1729

                                      In 1671 stond de steen op naam van burgemeester Feycke Oenis; later op naam
                                      van burgemeester Jan Sipckes Twellinga.

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no.85
                  Randschrift:   Anno 1644 Den 18 September is in den Heere gervst Den Eersamen Ia[cob]
                                      Iansen me[ester] kistemaker In Bolswart olt Int 64 Iaer ende leit Alhier
                                      begraven


                  Midden:         Anno 16.... den 14 November Is in den Heere gerust die Eerbare Antie Dircks
                                      Dr. Wed van W. Iacobs Iansen ovdt in haer 74 Iaere en leit alhier begrave

                  In 1671 stond de steen op naam van Jan Jacobs Monekehuijs.

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

3.   steen no.3
                   Randschrift:   Ao 1623 Den 18 october sterf d Eerbare Mari Iohans Dor Ende leit Hier begraven

                                       Iohannes Iongesz Hoptilla Leit Hier begraven

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 10
                  Randschrift:   Anno 1634 den 28 October is Gestvrven den Eersamen Wypke Agges ende leit
                                      alhier begraven

                  Midden:         Anno 1638 den 23 Avgvsty Gestvrven den Eersamen Hidde Agges Pettinga ovt
                                      ........Yaer ende leit hier begraven

                  Verder is op de steen een medaillon en de letters  H  A

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.   steen no. 18
                   Randschrift:   Ao 1631 Den 11 May sterf Den E Heere Fonger Laqvart Reken Mr Deser 
                                       lantschap out 56 Iaeren

                                       Ao 1650 De 13 Febrvary sterf de Eerbare Lysbettie Tiercks Do syn wyf
                                       out 65 Iaer

                   Midden:         Anno 1659 den 15 october is in den Heere gerust de Eerbare vrou
                                       Coerlantie Sipkes Dioerrema Eerst huisvrou van Gysbert Heymans
                                       en laest de huisvrou van Hylcke Tierdts olt 38 Iaer ende 71 dagen
                                       ende leit hier begraven

                                       Anno 1664 den 20 May Pinxter Morgen is in den Heere gerust den
                                       Erentuesten Sipke Gysbert Dioerrema out ...... maanden 13 dagen ende
                                       leit hier begraven

                                       Anno 1672 op den 5 September is in den Heere gerust de Eersame 
                                       Abraham Hessels Tombuser out 34 Iaeren ende leit alhier begraven

                                       Anno 1666 den 1 September sterf de Eerbare Foeckien Gijsbert 
                                       Fongers die huisvrouw van Abraham Hessels Tombuser olt 20 Iaaer 
                                       7 weeken en dach alhier [begraven]

                                       Anno 1690 den 22 decemb is in den Heere gerust Hesselius Abraham
                                       Tombuser out 25 Iaeren 6 Maenden en 15 dagen en leit alhier begraven

                                       dese 2 legersteden sijn bij Abraham Tombuser en Foeckien Gijsbert
                                       Echte luijden Aengekocht van Siersma

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6.   Grafsteentje (In de ruimte naast de kachel. Niet toegankelijk voor publiek.)

                   Ao 1607 den 26 december sterf den eersamen Frans Pitersz. Kangieter leit
                   hier begraven

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *