Martinikerk Bolsward

Graven in vak 4

1.   steen no. 97 
                Grootste gedeelte uitgesleten en onleesbaar.
                  1.   ...........................ndidato
                        ..........................requerae
                        .........................iniuste
                        .........................mnasii Ictu

                  2.   .........................poserunt

                  3.   ........................superos

                 In 1671 stond de steen op naam van secretaris Sijersma.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *2.   steen no. 67/68
                Den 31 Augustus 1722 is gestorven Sybe Buwalda in leeven Coopman en brouwer te
                Bolsward in den ouderdom van 35 jaar en legt Alhier met zijn drie zoonen begraven

                Den 7 Juli 1781 stierf de Heer Gosling Braaksma in leeven oud Burgemeester En 
                medevoogd van armehuis der steede Bolsward in den ouderdom van ruim 67 Jaare
                en legt Alhier begraven

                Anno 1791 de 16 Sept Stierf Mejuffrouw Sjoukjen Sybes Buwalda weduwe van den
                oud Burgemeester Gosling Braaksma in den ouderdom van omternt 69 Jaaren En
                ligt Alhier begraven

                De steen wordt gedeeltelijk bedekt door een bank.

                In 1671 stond graf no. 67 op naam van Jelle Harckis; graf no. 68 op naam van de oud-
                burgemeester Feijke Oenis.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

3.   Randschrift:   Ao 1589 Den 1 Aprili sterf De Ersamen Brvetick Wibbes Zo en leit alhier 
                                     begraven

                                     Ao 1599 de 17 Ianvari sterf D Eerbare Bavck Soerdts Do Brvetick Wibbes 
                                     wyf

                 Midden:         Ao 1620 de 18 November sterf d Eerbare Yb Baeurda do huisfrou van Willem
                                     Gerrits

                                     Ao 1624 den 19 Augustus sterf de Eerbare Hiske Pieters do d huisfrou van 
                                     Wibbe Willems en leggen alhier begraven

                                     Anno 1629 den 21 Maart is in den Heere gesturven de Eerbare jonge
                                     dochter Hiske Wibbes  van Riemke out 17 weken enden leit hier begraven

                                     Den 25 April 1684 is gestorven den eerwaarde Ro....... oud int 66 Iaer
                                     ende Leit alhier begraven

                                     Den 29 Ianuaris 1681 is in den Here gerust de Eerbare Maaike Johannes
                                     do Huisvrouw Sybe Lam..... olt int 23 Iaer en leit alhier met haer kint
                                     begraven

     
                    Deze steen is tijdens de afbraak van een voormalig café aan de Nieuwmarkt te voorschijn
                    gekomen. De afbraak van het café "De Beurs" was voor de uitbreiding van de Hema winkel.
                    Waarschijnlijk is deze steen gebruikt als fundatie, iets waarvoor grafstenen veel vaker werden
                    gebruikt. De zerk is schoongemaakt en opgeknapt en naar de Martinikerk overgebracht.