Martinikerk Bolsward

Graven in vak 6

 1.   steen no. 49
                 Anno 1736 den 21 Maart is overleeden den E. Frans Iohannes Tichelaar in leeven
                 old Burgemeester Rentemeester en ontvanger de Floreen binnen Bolswaard oud
                 74 iaar drie maande en leit alhier begraven

                 1746 den 7 Ianuvary is in den Heere gerust de Eersaame Iohannes Tichelaar old 
                 raatsman van de stad Bolswaert en schriever van compagni invanteri meede 
                 lantsch lantmeeter en armhuis voogt tot Bolswaart out 44 iaar min 8 dagen leit
                 hier begraven

                 Den 30 November 1788 stierf de Iuffer Sietske Tichelaar in den ouderdom van 
                 16 iaren 9 maanden 18 dagen

                 Den 1 December daaraanvolgende overleed haar Edele Vader de Heer Franciscus
                 Tichelaar old Burgemeester der Stad Bolswert en Voogd van 't Armehuis aldaar
                 oud 48 iaren 2 maanden 9 dagen en zijn beide den 7 dito hier begraven

                 In 1671 stond de steen op naam van secretaris Gijsbertus Sijersma. In 1733 heeft de
                 oud-burgemeester Frans Tichelaar de graven van de kerkvoogden gekocht.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no. 104
                 Randschrift:   ............ de XXIIIJ dach Ianuary sterf de eersame Pieter Iacob zoe ( Gotisch )

                 Midden:         Ao ...9 .....3 Xber [is] in den Heere gerust de Eerbare D...cke ..........ma
                                     G ................. Huisvrouw van ......... Bolswaerd out ..........

                                     An[no].................[is in den Heere] gerust de.............. Apo..........

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   Randschrift uitgekapt.
                 Ao 1725 den 7 Febr. is gerust de oud Raatsman Edewart Haverkamp meede voogd vant
                 Arm Huis in Bolswart oud bijna 30 Iaar en leit hier met sijn Soon begraven 
                 O . R . P . I . P . A .

                 1737 den 15 Meijs is in den Heere gerust de Eerb. Itsche Pites Agama Huisvrouw van den
                 Vroetsman Obbe Postmus out 39 Iaer en leit alhier Begraven

                 Ioost D Hollander in leven Vroedsman van de Stadt Bolswaerd in Overleden 12 October 
                 van t Iaar 1777 oud 59 Iaar en Ruim 7 maanden en leit alhier Begraven

                 Antje E. Haverkamp is in den Heere gerust den 2 Octob 1780 oud ruim 61 jaar huisvrouw
                 van Vr J.D. Hollander Leit hier begraven

                 1780 den 14 October is overleden Sytske Obes Postumus Huisvrou van Hendrik van Gorkum
                 oud bijna 46 jaar legt Alhier begraven

                 Ao 1791 is in den Heere gerust Geertie Jans Faber afgesturven den 13 November oud ruim 
                 44 jaar Huisvrouw van Vr. Eduard I. Hollander Nalatende 3 zoons leit hier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *