Martinikerk Bolsward

Graven in vak 7

 1.   steen no.81
                 Randschrift uitgesleten en niet meer leesbaar.
                 Aan weerszijden van een schild de letters  A  en  C
                 Volgens het register uit 1671 stond dit graf op naam van Sicke Breutsma

                                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no. 14
                 Randschrift:  Anno 1674 Den 16 Ianuary is In den Heere gerust den Eersame Iacobus
                                    van Soomeren was out 31 Iaer ende leidt alhier begrave verwachtende
                                    de salige [op]standing des Vlees

                 Midden:        Anno 1692 den 24 Mayus is in den Heere gerust de eerbare Jischjen 
                                    Annes Huisvrouw van Jacobus van Soomeren out omtrent 47 Jaeren en
                                    leit alhier begraven

                                    Anno 1723 den 10 Februarius is in den Heere gerust de Eerbare Marike
                                    Jacobus van Soomeren  Huisvrou van Pijtter Regneri Fockens Mr Chirurgijn
                                    in Bolsward oud 51 Iaeren en leit hier begraven

                                    R.L. Fokkens in leven mede raad in de Vroetschap Voogd vant Armhuis
                                    en Apothecar deser Stad is gestorven den 6 Maij 1780 in de Ouderdom 
                                    van bijna 73 Iaaren en alhier begraven

                                    Den 12 August 1802 stierf Saakjen Stiensma wed. R.L. Fockens ruim 75
                                    jaaren oud en is alhier begraven

                                    Livius Regnerus Fockens oud Burgemeester der Stad Bolsward geboren 
                                    den 23 Junij 1760 overleden Den 26 Augustus 1821

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   steen no.87
                 Onder de bovenrand:  S ....ubi(?) fecit (?) 87
                 Randschrift:  Ao 1633 den 16 ianvari sterf d Eersame Iacob Iochims mede Burgemeister
                                    Een Apteker in Bolsward 

                                    Ao 1586 De 16 Aprilis sterf de Eersame Ioachim Iacobsz Apteker in 
                                    Bolswart

                 Midden:       Den 21 December 1693 is Cristelik versturven Anne Terwolt Eerst Huisvrou
                                   van Wyllen de Vroetsma Lolle Harings Repkema en laest van de Burgemeester
                                   Claes Balck en is hier begraven op den 26 December 1693 zijnde haer
                                   geboortedag olt 46 Iaaren

                                   Ao 1733 Den 12 Febr: Is gestorven De Eerbare Anne Pietes Lamring 
                                   Huisvrouw van Ioeke Pytters oud in haar 38ste jaar en leid alhier begraven

                                   Ao 1757 den 10 8br is gestorven De Eerzame Ioeke Pytters Rispens out int
                                   72ste Iaar en leit Alhier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *