Martinikerk Bolsward

Graven in vak 8

1.   Steen no. 80
                  Een geheel verdwenen randschrift.
                  Midden:        Anno 1573 Den .....sember sterf den Eerb...... Sioerdt Wybes Hier
                                     ........ Begraven
                  Lager twee wapens aan een tak op elk schild een huismerk.
                  Daaronder:  Hier is begraven Frans Siverdz sterf Den 27 marsy Ao .....
                                    
                                                       Bockema

                  In 1671 stond de steen op naam van Boccama

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

2.   Steen no. 88
                  Op de hoeken met medaillons met profielkoppen van de Jeugd, etc.
                  Randschrift:  Int iaer ons Here MVc ..[L]XI  D II Maii sterf de eerbare
                                     Mirge Aggesoen Feddinga .......... octobris.........  ( 2 mei 1556 ?)

                  In het midden binnen een omlijsting, die aanzetten vertoont in de trant
                  van Hendrik Vredeman twee wapens. Boven dit wapen is later aange-
                  bracht :  I. Verhel

                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   Steen no. 79
                  Randschrift:  Ao 1680 Den 30 Iuly is seer christelijk in Den Heere Ontslapen De
                                     Eerwaardige Godsalige En Welgeleerden Dom Everhardus Bornaeus
                                     in leven getrouw Diener Iesv Christi Binne Bolswaert ovt 58 Iaere
                                     En leit hier begrave

                  Midden:        Ao 1673 Den 14 9ber is seer Godtsalich in Den Heere Ontslapen Die
                                     Eerbare DeugtRijcke Taetske van Boccama in leven hvisvrov van
                                     Dom Bornaeus ovt 45 Iaere ende leit hier begrave  

                  In 1671 stond de steen op naam van Boccama.


                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 100
                1761 Den 2 maart is in den Heere gerust Mijn lieve en waarde Grootvader Vncide ..no(?)
                Andries Idsinga oud 75 Iaar ende [leit alhier] Begraven

                Den    ........ [Eer]bare ..sckien....de...epke...e huisvrouw van de sm...tesward...handsoand
                ...hons wijf ....int 42 en leit hier onder begra[ven]

                De steen ligt gedeeltelijk onder het koororgel en niet al te best te zien.

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *