Martinikerk Bolsward

Informatie

Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward

Op 26 april 2018 is deze stichting opgericht met het doel het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen en het organiseren en coördineren van diverse activiteiten ten behoeve van het onderhoud en de restauratie van het interieur en exterieur van de Martinikerk te Bolsward.

 

Deze stichting beoogt dan ook het multifunctionele gebruik van de Martinikerk te promoten en uit te breiden. Daarvoor zijn aanpassingen en nieuwe voorzieningen noodzakelijk om de aantrekkelijkheid voor de bestaande gebruikersgroepen te vergroten en nieuwe gebruikers van de kerk aan te trekken

 

Doelstelling stichting:

 

Het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen, alsmede het coördineren van de bestedingen ervan, ten behoeve van het onderhoud en de restauratie van het interieur en exterieur van de Martinikerk te Bolsward.

 

We willen van de Martinikerk een multi-functioneel kerkgebouw maken, met betere voorzieningen. Na een vernieuwde beeld-en-geluidsinstallatie moeten nu de toiletten en de keuken worden aangepast. Ook de glas-in-lood ramen moeten worden gerestaureerd. Dat gaat veel geld kosten.

 

Wilt u ons steunen. Wij zoeken donateurs!

 

Bij een jaarlijkse donatie van tenminste 20,00 krijgt u van ons regelmatig (via de mail) nieuws van de activiteiten in de Martinikerk.

 

Ons bankrekeningnummer is NL26 RABO 0330 0650 76

t.n.v. Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward

 

U kunt dit formulier inleveren aan de uitgang van de kerk of opsturen naar:

 

Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward,

Groot Kerkhof 1A, 8701HG Bolsward.

 

Ook kunt u een gift deponeren in de bus voor het restauratiefonds aan de uitgang van de kerk