Martinikerk Bolsward

Verbouw toiletgroep en keuken Martinikerk (4)

 

Eind november hebben de aannemer en installateur de laatste werkzaamheden afgrond. De schilder zal in de tweede week van januari de laatste puntjes op de “i” zetten, zodat het geheel voor zaterdag 18 januari ’20 geheel afgerond is.


Veel mensen hebben inmiddels al een blik in de nieuwe toiletgroep genomen. Het verschil met de oude toiletgroep is zeker duidelijk zichtbaar. Overdag is alleen de mindervaliden toilet (MIVA) in gebruik. Tijdens evenementen en kerkdiensten zijn de overige toiletten ook in gebruik. Hiermee kunnen we kostenbesparend en ook duurzaam omgaan met de toiletgroep.


In december is er al goed gebruik gemaakt van de nieuwe faciliteiten tijdens de vele activiteiten, kerkdiensten en concerten in de Martinikerk. Hier een overzichtsfoto, met op de achtergrond de oorspronkelijke houten wand en op de voorgrond de nieuwe uitgifte balie.

 

Het regiemeubel is inmiddels definitief ingericht en wordt al prettig ervaren door de gebruikers. Ook het zicht op de apparatuur vanuit de kerk is verbeterd; tijdens een orgelconcert kun je geen schermen meer zien, het aanzicht met het hergebruik van de houten bank geeft de uitstraling, als of dit al jaren zo geweest is.

Deze verbouw is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van Iepen Mienskipsfûns Fryslân, giften en gelden vanuit het fonds kerkinterieur Martinikerk. Wij willen iedereen bedanken voor zijn, of haar medewerking, financiële gift of inzet op welke wijze dan ook.

 

Kosters en vrijwilligers bedankt

 

De Martinikerk was rond de kerstdagen weer een epicentrum van kerstconcerten en -diensten. (Bolswards Nieuwsblad). Wat waren er mooie uitvoeringen en optredens door brassband EMM uit Oudega op zaterdagavond, de Volkskerstzang door de Martinicantorij op zondagmiddag en een indrukwekkende kerstnachtdienst.


Daarna kwam nog het kinderkerstfeest op eerste kerstdag, de dienst met de Stadsfanfare en een orgelconcert door Martin Mans op tweede kerstdag. Door onze koster Geert Berenschot en hulpkosters Gilbert Baidenmann en Joop Kuiper is samen met een groot aantal vrijwilligers heel veel werk verzet met het inrichten en ombouwen van de kerk en het opruimen daarvan na die tijd.


Daarnaast zijn in het afgelopen jaar ook veel mensen als vrijwilliger op andere wijze actief geweest in onze gemeente. Kerkenraadswerk, bezoekwerk, werkzaamheden in en om de Martinikerk en het Convent, bezorgen van poststukken, suppoost in de kerk en veel andere zaken. Voor u en ons samen een praktische vorm van een Gemeente van Christus te zijn, zowel gericht naar binnen als naar buiten de gemeente. Daarvoor onze hartelijke dank.


Wij zien u graag op de gezamenlijke lunch op zaterdag 18 januari 2020.

 

Aktie Kerkbalans

 

Vanaf maandag 20 januari gaan weer een aantal vrijwilligers op stap met de brieven voor de Aktie Kerkbalans. Deze worden in week 4 bezorgd en in week 5 worden de antwoordenveloppen weer opgehaald.


Veel gemeenteleden hebben inmiddels voor meerdere jaren een bijdrage toegezegd. Deze hoeven dan ook niet meer bezocht te worden. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen. Wordt u dit jaar niet bezocht, maar wel uw bijdrage aanpassen (verhogen), neem dan contact op met onze bijdragenadministratie:
bijdragenadministratie@martinikerkbolsward.nl

 

Martinikerk Multifunctioneel

 

Met het gereed komen van de vernieuwde toiletten en de keuken zijn de werkzaamheden rond het project ‘Martinikerk Multifunctioneel’ bijna afgerond. Op maandag 30 december 2019 zijn we met een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan om o.a. de zuidbeuk van de kerk te herinrichten. De daar aanwezige banken zijn er uit, de kast tegen de zijwand is verplaatst. Er komen boekenkasten in de zuidvleugel tegen de wand. De garderoberuimte links van de ingang is heringericht. Alleen een ontvangstbalie is nog in bestelling.

 

Feestelijke afronding

 

Op zaterdag 18 januari 2020 willen we het een en ander feestelijk afronden bij de start van de Aktie Kerkbalans.  U hebt al een uitnodiging gehad voor een gezamenlijke lunch voor alle gemeenteleden en vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor het slagen van dit project. Zij worden om 12.00 uur in de Martinikerk verwacht voor een lopend buffet met soep, broodjes en drinken. Ook hierbij worden vrijwilligers gevraagd om het een en ander voor te bereiden onder leiding van Margrietha Sikma.

 

Start Aktie Kerkbalans

 

Om 13.00 uur zal Gedeputeerde Sietske Poepjes de kerkklokken luiden als start van de Aktie Kerkbalans. Daarna worden de enveloppen voor de bezorgers uitgereikt in de kerk. Tegelijk is het de start van een Open Huis, met verschillende muzikale activiteiten, waaronder Jannie Brandsma (zang) en Kees Nottrot (orgel). Ook een nieuwe sortering boeken staan dan weer in de kerk, maar nu in de boekenkasten.

 

Boekenmarkt

 

De boekenmarkt heeft in de afgelopen periode een bedrag van ruim € 7.500,- opgebracht. Alle betrokkenen hierbij hartelijk dank. Omdat er nog geen opslagruimte gevonden is voor de overgebleven boeken, worden ze tijdelijk in de kerk opgeslagen. Wel hebben we een aanbod gekregen voor een groot aantal boekenrekken, dat permanent in de kerk geplaatst kan worden. Met de vernieuwing van het kerkinterieur met een ontvangstbalie bij de ingang zal ook de plaatsing van deze boekenrekken nader bekeken worden.

 

Activiteiten Stichting Vrienden van de Martinikerk

 

Deze stichting is opgericht om, buiten de kerkelijke activiteiten, ook op andere wijze gelden te werven voor de instandhouding en onderhoud van de Martinikerk. De boekenmarkt is hiervan een voorbeeld. Maar er kunnen ook andere activiteiten ontwikkeld worden, zoals benefietconcerten of de start van de Aktie Kerkbalans, ed. We zoeken mensen met ideeën voor een activiteitencommissie. De kerkrentmeesters nemen graag contact met u op.