Martinikerk Bolsward

Verbouw toiletgroep en keuken Martinikerk

 

Eind september zijn de laatste glas-in-lood vensters in de Westgevel (naast de toren) opnieuw geplaatst en zijn de werkzaamheden glas-in-lood afgerond. Met het afbreken van de steiger op de bestaande toiletgroep is er gelijk een start gemaakt met de voorbereidingen van de verbouw toiletgroep in de Martinikerk. Er is een tijdelijke stofschot gebouwd, waarachter de complete verbouwing kan worden uitgevoerd, zonder veel zicht en overlast vanuit de kerk.

Er komt een tijdelijke toilet- en keukenvoorziening in de kerk. Dit vergt iets meer inspanning van de koster en vrijwilligers, maar het gezamenlijk koffie drinken na de dienst kan wel gewoon door blijven gaan!

 

De toiletgroep en keuken worden verbouwd om hiermee een bijdrage te leveren aan het multifunctioneel maken van de kerk. Het aantal toiletten wordt uitgebreid zodat meer bezoekers tijdens diverse evenementen hiervan gebruik kunnen maken. De huidige toiletgroep is gedateerd en zal in de nieuwe uitvoering voorzien worden van duurzame oplossingen.

 

Sieperda Architectuur heeft het ontwerp en planuitwerking verzorgd. Gietema Bouw zal de bouwkundige werkzaamheden uitvoeren en Van der Weerd uit Franeker doet de installaties. De uitgiftebalie voor koffie & thee wordt geleverd door Gerritsma Interieurbetimmeringen.

Wij zullen u tijdens de verbouwing op de hoogte houden van de vorderingen. Volgens de huidige verwachtingen zullen de werkzaamheden voor december 2019 afgerond worden. De kosten van deze verbouwing worden geschat op € 100.000,-. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns Fryslân, giften en gelden vanuit het fonds kerkinterieur Martinikerk.

 

Boekenmarkt

 

De boekenmarkt heeft in de afgelopen periode een bedrag van ruim € 7.500,- opgebracht. Alle betrokkenen hierbij hartelijk dank. Omdat er nog geen opslagruimte gevonden is voor de overgebleven boeken, worden ze tijdelijk in de kerk opgeslagen. Wel hebben we een aanbod gekregen voor een groot aantal boekenrekken, dat permanent in de kerk geplaatst kan worden. Met de vernieuwing van het kerkinterieur met een ontvangstbalie bij de ingang zal ook de plaatsing van deze boekenrekken nader bekeken worden.

 

Activiteiten Stichting Vrienden van de Martinikerk

 

Deze stichting is opgericht om, buiten de kerkelijke activiteiten, ook op andere wijze gelden te werven voor de instandhouding en onderhoud van de Martinikerk. De boekenmarkt is hiervan een voorbeeld. Maar er kunnen ook andere activiteiten ontwikkeld worden, zoals benefietconcerten of de start van de Aktie Kerkbalans, ed. We zoeken mensen met ideeën voor een activiteitencommissie. De kerkrentmeesters nemen graag contact met u op.