Martinikerk Bolsward

Actueel

Stichting Vrienden van de Martinikerk
Voor het onderhoud van het Hinsz-orgel en voor het onderhoud en inrichting van de Martinikerk is steeds veel geld nodig. Hiervoor is de stichting Vrienden van de Martinikerk in het leven geroepen.


Deze stichting wordt beheerd door de kerkrentmeesters van de Martinikerk en heeft een ANBI-status voor cultureel erfgoed gekregen. Giften aan deze stichting zijn daarom extra aftrekbaar. Ook de opbrengsten van de boekenmarkt lopen via deze stichting.


Het bankrekeningnummer van deze stichting is: NL26 RABO 0330 065 076. Donateurs zijn welkom en worden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondt het Hinsz-orgel en de Martinikerk.


Open kerk
Hoewel het kerkbezoek op zondag gelimiteerd is, is de Martinikerk in de afgelopen vakantieperiode door de week druk bezocht met bezoekersaantallen van 400 – 500 mensen per week. Niet alleen voor de boekenmarkt, maar ook voor het cultureel erfgoed en het stiltecentrum waarin vaak kaarsjes zijn gebrand.


Martinikerk multifunctioneel
Vanwege het coronavirus zijn veel reserveringen voor concerten en andere activiteiten in de Martinikerk geannuleerd. We hebben aan de desbetreffende organisaties geen annuleringskosten in rekening gebracht, maar zijn daardoor wel inkomsten misgelopen.

Gelukkig wordt er wel weer het een en ander gepland. Zo komt de band SELA op 2 en 3 september video-opnames maken in de Martinikerk, en zijn er koren en orkesten, die nu in onze kerk oefenruimte zoeken. Ook voor live-stream van (orgel-)concerten zal de kerk vaker gebruikt worden.

Activiteitencommissie
Deze stichting is opgericht om, buiten de kerkelijke activiteiten, ook op andere wijze gelden te werven voor de instandhouding en onderhoud van de Martinikerk. De boekenmarkt is hiervan een voorbeeld.

Maar er kunnen ook andere activiteiten ontwikkeld worden, zoals benefietconcerten of de start van de Aktie Kerkbalans, e.d. We zoeken mensen met ideeën voor een activiteitencommissie. De kerkrentmeesters nemen graag contact met u op.