Martinikerk Bolsward

Martinikerk multifunctioneel

 

Terugblik

In de maand december hadden we als hoogtepunt de kerstnachtdienst in de Martinikerk met ds. Marieke Ariesen – Holwerda, Kees Nottrot op het Hinsz-orgel en de band Deadline. De kerk was overvol en verschillende bezoekers zijn teruggekeerd omdat er voor hen geen plaats meer was in de kerk. Het werd een bijzondere dienst, waar nog lang over is nagepraat

 

Beeld en Geluid

Alle apparatuur is nu geïnstalleerd en heeft met name in de kerstnachtdienst uitstekend gefunctioneerd. Er zijn nog wat verbeteringen nodig, maar daar wordt aan gewerkt. Ook met de bediening van het beeldmateriaal moet nog wat geoefend worden.

 

Aanpassingen Martinikerk multifunctioneel

In 2019 staan nog twee grote projecten te wachten. In het voorjaar zal gewerkt worden aan de restauratie van de glas-in-lood ramen, waar nu nog veel tocht door naar binnen komt. In de tweede helft van het jaar zullen de keuken en de toiletvoorzieningen worden aangepast, zodat wij in staat zullen zijn om grotere aantallen bezoekers beter te kunnen ontvangen.

 

Kerst-/eindejaarscollecte

Bovengenoemde aanpassingen worden begroot op ruim € 200.000,-. Inmiddels hebben alle ingeschreven gemeenteleden een brief ontvangen voor de kerst-/eindejaarscollecte van 2018 die met name bestemd is voor de eigen gemeente. Met de opbrengst hiervan hopen wij deze aanpassingen mede te kunnen realiseren.

Daarnaast zullen in 2019 meerdere acties opgezet worden zoals:

 

Kerkbalans 2019

Op zaterdag 19 januari wordt de Actie Kerkbalans 2019 gestart. Dit doen we weer op feestelijke wijze. Om 12.00 zijn alle vrijwilligers in onze gemeente uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch in het Convent. Daarna gaan we om 13.00 uur naar de Martinikerk, waar gedeputeerde Sander de Rouwe de klokken zal gaan luiden. Daarna staat de kerk open voor iedereen. In de kerk ligt een eigen folder die speciaal gericht is op onze Martinigemeente

Niet iedereen wordt meer benaderd. Mensen die al een meerjaarlijkse toezegging hebben gedaan krijgen geen envelop meer. Hun bijdrage wordt automatisch geïncasseerd.

 

Open Kerk

Na de start van de Actie Kerkbalans houden we op zaterdag 19 januari van 13.15 – 16.30 uur weer een Open Kerk. Er worden rondleidingen gegeven, het orgel en de gewelven kunnen bezichtigd worden; het orgel wordt bespeeld en er is een kleine boekenmarkt. Iedereen is dan welkom in de Martinikerk.

Vanaf 16.30 uur gaan we ‘in gesprek met’ onze buurtbewoners, die hiervoor een speciale uitnodiging hebben ontvangen.

 

Vacature kosterschap

Onze huidige koster, Gilbert Baidenmann, heeft aangegeven dat hij per 1 oktober 2019 wil stoppen met het betaalde kosterschap. Wel blijft hij beschikbaar als hulpkoster. Dat betekent dat er met ingang van die datum een vacature is voor het kosterschap van de Martinikerk. Wie geïnteresseerd is in deze vacature kan contact opnemen met de voorzitter van het College van  Kerkrentmeesters, Harold Meijerink, tel. 0642880566.

 

Activiteiten in de Martinikerk in de maand januari

Na de vele activiteiten in de voorafgaande maanden, is het in januari betrekkelijk rustig in de Martinikerk.

 

De grootste activiteit vindt plaats op zaterdag 19 januari, zoals u hiervoor al hebt kunnen lezen.

 

Daarnaast worden er de volgende kerkdiensten gehouden:

 

Zondag 6 januari is er een gezamenlijke avondmaalsdienst in de Gasthuiskerk;

 

Zondag 13 januari, 9.30 uur, ds. E. Zwerver, Schettens;

 

Zondag 20 januari, 9.30 uur, ds. J. Ariesen;

 

Zondag 27 januari, 9.30 uur, ds. J. Ariesen;

16.00 uur, ds. M.N.Ariesen – Holwerda, Kliederkerk voor kinderen vanaf 1 jaar.

Zondag  3 februari is er een gezamenlijke ZWO-dienst in de Gasthuiskerk

                               14.45 Cantateuitvoering Martini Cantorij