Martinikerk Bolsward

Jaarrekening 2018

 

Baten

Lasten

Donaties

€ 150,00

Bankkosten

 € 63,28

Opbrengst boekenmarkt

€ 8.171,96

div. kosten

 € 279,69

Open Monumentendag

€ 145,00

afdracht Martinikerk

 € 35.000,00

Subsidie Prov. Fryslan

€ 28.000,00

Saldo

 € 1.123,99

Totaal

€ 36.466,96

 € 36.466,96

Begroting 2021